Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM Y TẾ

 1. Chức năng Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 1. Nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện
 2. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
 3. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệsinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
 4. Thực hiện các hoạt dộng phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quỵ định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
 5. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyến về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyến tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp Y khi được trưng cầu.
 6. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các xét nghiệm, chấn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt độngchuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của ngưừi dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
 8. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt dộng truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
 9. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh (nếu có), Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.
 10. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dường cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
 12. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theophân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở dịa phương.
 13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
 14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộkhoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
 15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủtịch ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRẠM Y TẾ

 1. Chức năng của Trạm Y tế xã, thị trấn

– Trạm Y tế xã, thị trấn có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụchăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

– Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụcông tác chuyên môn nghiệp vụ.

 1. Nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, thị trấn

2.1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật

 1. Về y tế dự phòng:

– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xinphòng bệnh.

– Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyềnnhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiệnvà báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguycơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xâydựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy địnhcủa pháp luật.

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thựcphẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

 1. Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyềntrongphòng bệnh và chữa bệnh:

– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹthuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnhbằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứngdụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn câythuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

 1. Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

– Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻvà đỡ đẻ thường.

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ emtheo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định củapháp luật.

 1. Về cung ứng thuốc thiết yếu:

– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định.

– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

– Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địaphương.

đ. Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trườnghợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm,bệnh mạn tính.

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

 1. Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

– Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng;các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biệnpháp phòng, chống.

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thựchiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình.

2.2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản

 1. Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện về công tác tuyển chọn và quản lý đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản.
 2. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viêny tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theoquy định của pháp luật.
 3. Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

2.2.1. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật.

2.2.2. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

 1. Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.
 2. Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

2.2.3. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khoẻ, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
 2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹthuật về Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.2.4. Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

2.2.5. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vịtheophân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2.2.6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2.2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.