4 nguyên tố mới nhất trong bảng tuần hoàn hóa học là gì?

4 nguyên tố mới nhất trong bảng tuần hoàn hóa học là gì?

Bảng tuần hoàn hóa học được cập nhật lần cuối vào năm 2016 với bốn nguyên tố hóa học mới. Một nguyên tố là gì? Cấu trúc nguyên tử của nguyên tố mới nhất là gì? Làm thế nào đặt tên cho chúng?

Nếu bạn phát hiện ra một nguyên tố mới, bạn có quyền đặt tên cho nó. Liên minh hóa học thuần túy (IUPAC) đặt ra các hướng dẫn về cách đặt tên các nguyên tố mới. Họ nói rằng nguyên tố mới có thể đặt tên theo các nhân vật thần thoại, khái niệm, khoáng chất, địa điểm, thuộc tính hoặc tên nhà khoa học.

Năm 2016, bốn nguyên tố mới đã được thêm vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hãy cùng tìm hiểu một chút về những nguyên tố này và tên của chúng.

Các nguyên tố hóa học là gì?

Các nguyên tố hóa học là khối xây dựng của hóa học. Chúng tạo nên tất cả các vật chất thông thường của vũ trụ. Ví dụ, oxy là một nguyên tố. Nó là nguyên tố phổ biến thứ 3 trên vũ trụ. Bạn có thể tìm thấy nó trong nước H2O và nhiều phân tử khác mà sinh vật sống dựa vào.

Mỗi nguyên tố có số hiệu nguyên tử riêng. Số nguyên tử cho biết số proton trong một nguyên tố. Ví dụ, cacbon có số nguyên tử là 6. Điều này có nghĩa nó có 6 proton. Proton mang điện tích dương và được chứa trong hạt nhân. Hạt nhân là một khu vực dày đặc nằm ở trung tâm của một nguyên tử.

mô tả một nguyên tử carbon bằng cấu trúc Lewis, mô hình Bohr

Các nguyên tố cũng có thể chứa notron và electron. Notron là một loại hạt có khối lượng xấp xỉ bẳng proton. Không giống như proton, notron không có bất kỳ điện tích. Giống như proton, chúng được tìm thấy trong hạt nhân.

Electron có điện tích âm. Chúng cũng nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều, chúng quay quanh hạt nhân.

Bảng tuần hoàn hóa học là gì?

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là bảng sắp xếp các nguyên tố hóa học một cách logic. Chúng được sắp xếp dựa trên số nguyên tử, cấu hình electron và tính chất hóa học của chúng. Các hàng của bảng tuần hoàn được gọi là chu kỳ. Các cột được gọi là nhóm.

Hình ảnh giúp bạn nhớ rằng các nhóm chạy theo chiều dọc và các chu kỳ chạy theo chiều ngang.

Bảng tuần hoàn mà chúng ta sử dụng ngày nay có bảy chu kỳ và 18 nhóm. Thiết kế này cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy ký hiệu, số nguyên tử và khối lượng nguyên tử của một nguyên tố.

Bảng cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về tính chất hóa học. Ví dụ, các nguyên tố bên trái của bảng tuần hoàn thường là kim loại. Các nguyên tố ở vế phải nói chung là phi kim.

Bảng tuần hoàn hóa học được cập nhật lần cuối khi nào?

Năm 2016, bốn nguyên tố mới đã được thêm vào bảng tuần hoàn. Điều đó có nghĩa là chu kỳ thứ bảy của bảng tuần hoàn đã hoàn tất.

Bốn nguyên tố được đánh số 113, 115, 117 và 118. Các nhóm nghiên cứu phát hiện ra chúng đến từ Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Hãy nhớ cách chúng tôi nói đến các nguyên tố được đặt tên theo địa điểm. Ba trong số bốn nguyên tố này được đặt tên ở nơi chúng được phát hiện ra. Tên của chúng là Nihonium, Moscovium và Tennessine. Nguyên tố thứ tư được đặt tên là Oganesson. Nó được đặt tên theo một nhà vật lý học hạt nhân người Nga tên là Yuri.

Các nguyên tố siêu nặng là gì?

Tất cả bốn nguyên tố mới đều là những kim loại siêu nặng rất không ổn định. Nguyên tố nặng là những nguyên tố có số hiệu nguyên tử lớn hơn 92. Các nguyên tố siêu nặng thường có số hiệu nguyên tố lớn hơn 112. Các nguyên tố siêu nặng cũng có tính phóng xạ cao và kém bền hơn các nguyên tố khác.

Các nguyên tố siêu nặng không xuất hiện trong tự nhiên. Các nguyên tố mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học sử dụng các máy gọi là máy gia tốc hạt để làm cho các ion (một phần tử điện tích) của một nguyên tố đâm vào các ion của một nguyên tố khác. Ion là nguyên tử điện tích.

Khi các hạt nhân va chạm với nhau, chúng có thể liên kết với nhau. Nếu các hạt nhân tham gia, một nguyên tố mới được tạo ra.

Những nguyên tố được tạo ra này chỉ tồn tại trong một phần giây trước khi chúng bị phân hủy thành những nguyên tố khác.

Sản xuất các nguyên tố mới là rất khó khăn. Các nguyên tố mới đều phân rã nhanh chóng. Điều này xảy ra vì hạt nhân của chúng có chứa một lượng lớn proton. Các proton điện tích dương nên chúng đẩy nhau.

Điều này làm cho các nguyên tử rất không ổn định. Ví dụ, Nohonium có chu kỳ bán rã chỉ mười giây. Khi các nguyên tố phân rã, chúng giải phóng các hạt và năng lượng.

Tại sao bốn nguyên tố mới được quan tâm?

Các nguyên tố nặng mới nhất quan trọng về cả mặt khoa học và thực tiễn. Về mặt khoa học, khám phá này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách các hạt nhân liên kết với nhau. Ví dụ, điều này có thể dẫn đến sự phát triển các lò phản ứng hạt nhân an toàn và hiệu quả hơn.

Các nguyên tố nặng được phát hiện trước đây cũng đã có những ứng dụng thực tế. Ví dụ Americium (Am) được sử dụng trong máy dò khỏi. Plutonium (Pu) đã được sử dụng trong vũ khí hạt nhân và cũng để cung cấp năng lượng cho các tàu thăm dò không gian không người lái.

Hiện tại, bốn nguyên tố hóa học mới chỉ sử dụng trong nghiên cứu. Những nhà khoa học hy vọng rằng họ sẽ khám phá ra những ứng dụng thực tế cho chúng trong tương lai gần.

Mặc dù giai đoạn thứ bảy của bảng tuần hoàn các nguyên tố đã hoàn thành, nhưng bản thân bảng có thể không hoàn chỉnh. Một số nhà khoa học cảm thấy rằng không có giới hạn đối với bảng tuần hoàn.

Không ai chắc chắn sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn các nguyên tố mới sẽ được phát hiện trong tương lai. Bảng tuần hoàn các nguyên tố một ngày nào đó có thể có một hàng thứ 8 hoàn toàn mới.

Nếu điều này xảy ra, đã đến lúc mua một bảng tuần hoàn mới trong lớp học hóa của bạn.

Fun fact

Nguyên tố bặng nhân tạo đầu tiên được tạo ra bằng máy gia tốc hạt tại Đại học California ở Berkeley. Nguyên tố này, với số nguyên tử 93, hiện được gọi là neptunium.

Bài viết liên quan: