Ban lãnh đạo

KHỐI TRUNG TÂM

BSCKII: Khuất Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Y tế

Bác sỹ: Khuất Thị Thu Hương – Phó giám đốc Trung tâm Y tế – Trưởng Khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS

Kỹ sư: Nguyễn Văn Thuần – Phó giám đốc Trung tâm Y tế – Trưởng khoa An toàn thực phẩm

Bác sỹ: Trương Trí Lĩnh – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
Bác sỹ: Nguyễn Văn Kha – Trưởng khoa Y tế Công cộng dinh dưỡng
Bác sỹ: Hoàng Thị Thảo – Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sỹ: Lường Thị Huân – Trưởng khoa Khám bệnh – Xét nghiệm – Dược
Cử nhân: Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng phòng Dân số – Truyền thông

Cử nhân: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó phòng Dân số – Truyền thông

Điều dưỡng: Mùi Văn Long – Phó khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS
Bác sỹ: Nguyễn Thu Hường – Phó khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Bác sỹ: Nguyễn Thu Hường – Phó khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

KHỐI TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

Bác sỹ: Lê Thu Hà – Trưởng trạm Y tế thị trấn Mộc Châu

Bác sỹ: Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng trạm Y tế thị trấn Nông Trường

Bác sỹ: Bàn Thị Hoa – Trưởng trạm Y tế xã Phiêng Luông

Bác sỹ: Lường Thị Mai – Trưởng trạm Y tế xã Hua Păng

Bác sỹ: Phạm Thành Nam – Trưởng trạm Y tế xã Nà Mường
Bác sỹ: Đặng Thanh Giang – Trưởng trạm Y tế xã Tà Lại
Y sỹ: Vì Văn Vượng – Trưởng trạm Y tế xã Quy Hướng
Bác sỹ: Lê Xuân Thạch – Trưởng trạm Y tế xã Tân Hợp
Bác sỹ: Vũ Thị Tuyết – Trưởng trạm Y tế xã Tân Lập
Bác sỹ: Hoàng Thị An – Trưởng trạm Y tế xã Lóng Sập
Y sỹ: Lường Thị Nói – Trưởng trạm Y tế xã Mường Sang
Bác sỹ: Trần Thị Vân – Trưởng trạm Y tế xã Chiềng Sơn
Bác sỹ: Lại Thị Thu Huyền – Trưởng trạm Y tế xã Chiềng Khừa
Bác sỹ: Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng trạm Y tế xã Đông Sang
Bác sỹ: Trần Minh Khanh- Trưởng trạm Y tế xã Chiềng Hắc